Hälsorådgivning

Bra liv nu i Uppsala


Vid ayurvedisk hälsorådgivning används bla.pulsläsning för

att upptäcka eventuella obalanser. Pulsens egenskaper ger information om din hälsostatus och eventuella obalanser.

Du får skräddarsydda hälsoråd anpassade efter dina behov.


Råden är ofta enkla men effektiva och kan omfatta kosten,

dagliga rutiner, livsstilsförändringar, yoga/motion, köksråd, andningsträning och örter.


Oftas gör små förändringar över lång tid en stor skillnad för

vår hälsa och vårt välbefinnande och kanske behöver du

inte gå längre än till ditt eget skafferi för att hitta rätt "medicin".


Konsultationen tar ca 90 minuter. Nybesök


Återbesök 60 minuter.


Copyright © Bralivnu.com