Ayurveda är sanskrit (Indiens motsvarighet till latin ) och betyder "kunskap/vetenskap om livet" eller "kunskap om allt levande".

 

Den ayurvediska läkekonsten/medicinen är ett av världens älsta medicinska system. Vi betraktar det också som ett tidlöst medicinskt system.


Det har sin ursprung i Indien och vedatraditionen har utvecklats under tusentals år. Både tibetansk och kinesisk medicin har rötter i ayurveda, liksom den tidiga grekiska medicinen.


Ayurveda kan lika mycket kallas livsvetenskap som läkesystem, då det strävar både efter att balansera och definiera människans relation till universum.
Grundtankar inom ayurveda


  • Allting i universum, både levande och icke-levande, är sammanlänkade med vartannat.


  • Människan består av element som återfinns i hela universum (dosha-teorin). Människan är i i själva verket ett universum sammanlänkat med hela universum.


  • Varje individ har sin egen unika sammanställning/konstitution. Däremot har vi alla unika/olika/förutsättningar och behov.


  • Optimal hälsa har vi när kropp, själ och ande är i harmoni med varandra och när samspelet med universum är naturligt, friktionsfritt och kärleksfull


  • Sjukdom uppkommer då varje människas unika kapicitet till balans störs. Orskan kan vara fysisk, känslomässig eller andlig, eller en kombination

Skandinaviska Ayurveda Akademin har under 2014 varit

med i ett forskningsprojekt/studie  om Ayurvedas effekt

på hälsokonsultationer. Den utfördes av Intergrative Care Science center i samarbete med Karolinska Institutet och  Södertörns Högskola i syfte att få mer kunskap om Ayurveda. Utvärderingen gav ett mycket postivit reslutat.